Årstämma 23 juni - Läs årsredovisningen innan stämman

Årsredovisningen finns tillgänglig att läsa. Dokumentet som ni hittar här är dock inte undersktivet ännu.

BRF Doktor Lindh - Årsredovisning 2019