15 minuter

Från och med idag har parkeringstiden ändrats vid parkeringarna utanför entréerna. Nu är det tillåtet att tillfällig parkera i 15 minuter. Detta för att underlätta i- och urlastning.

Göteborg 8/5-19

Stig-Olof Eriksson, parkeringsansvarig