Använd ombud - var representerad på föreningens årsstämma

Årsstämman blir lite ovanlig i år när vi inte kan vara så många på plats. Använd möjligheten att vara representerad på stämman med hjälp av ombud! Prata med husrådet i ditt hus för att få hjälp med ombud.

Vi kommer inte att streama årsstämman, eller på något annat sätt göra den tillgänglig digitalt.