Bostadsrättsförsäkring

Hemförsäkring är bra att ha, så det hoppas vi alla har. Däremot är det inte nödvändigt att teckna det separata bostadsrättstillägg, som brukar erbjudas tillsammans med hemförsäkringen. I föreningens försäkring ingår nämligen en kollektiv bostadsrättsförsäkring som träder in, om du exempelvis skulle orsaka en vattenskada eller liknande.