Byte av frånluftsfläkt i hus 3 och 4

Nya frånluftsfläkt kommer att installeras under v 25 (15-18 juni). Detta gäller hus 3 och 4. I hus 1 och 6 byttes frånluftsfläktarna 2017.

Enligt underhålsplanen ska frånluftsfläktarna i hus 3 och 4 bytas under 2021. Men det finns skäl att ta i tu med detta redan nu i år. Det är också en fördel om sommaren blir varm.