Elsparkcyklar

Om du parkerar en elsparkcykel utanför något av våra hus, var vänlig gör det då så att du inte hindrar annan verksamhet, framför allt inte sophämtningen. Använd gärna cykelställen! Detta gäller inte minst hus 6.