Enklar hantering av parkeringstillstånd för gästparkering

För medlemmar och deras gäster finns möjlighet att parkera på gästparkeringen till reducerad dygnstaxa, för närvarade 30:-/dygn. Dessa tillstånd har man hittills ansökt om på vår webbsida. För att underlätta hanteringen har föreningen, i samarbete med Controlla, tagit fram en lösning där man kan få det reducerade dygnspris genom parkeringsappen EasyPark, och en ny zon som kräver ett parkeringstillstånd väl synlidgt i bilens vindruta. Parkeringstillståndet klipper man ut i längst bak i Lindhbladet.

Möjligheten att beställa parkeringstillstånd via hemsidan kommer inom kort att tas bort.

Om behov finns kan föreningen i framtiden även ha separata timtaxor för medlemmar och deras gäster jämfört med externa bilister.