Fönster

Fönstren behöver smörjas regelbundet och det är medlemmens ansvar, men det blir inte alltid gjort i den omfattning som behövs. Föreningen har skaffat en korg med smörjmedel, 1 korg för varje hus. Den finns hos husrådet för utlåning. På hemsidan finns smörjanvisningar för fönster och beslag. Fönstren behöver ses över 1 gång per år.

För de som vill ha hjälp med smörjning, har föreningen gjort en överenskommelse med fönsterputsaren Glasklart, Harald Francén. Företaget är redan engagerat av många medlemmar, så det känner till våra hus och våra fönster. Harald kan smörja fönstren när han ändå tvättar dem. Vill man att han skall smörja fönstren, måste man beställa det samtidigt med fönstertvätten. Annars hinner han inte med det. Glöm inte att hämta korgen när det ska smörjas.

Fönstertvätt beställs hos Glasklart, 0736-990330. Om du vill ha smörjning, måste du beställa det också.