Gemensamt husrådsmöte

Gemensamt husrådsmöte

Den 21 mars genomfördes ett gemensamt husrådsmöte med representanter från alla husråd och styrelsen. Alla husråd rapporterade saker från sina hus och det var många ämnen som togs upp. Några saker var desamma hos flera, andra inte. Här är en sammanfattning. En del av det som kom upp på mötet känner ni också igen i Lindhbladet.

Några saker har återförts till fastighetsskötaren för åtgärd, tex torkskåp som öppnar sid när man startar det. Nycklar till entréer som inte funkar och några belysningsfrågor om tajmer med för kort tid så att ljuset slocknar för fort. Återkommande är också önskemålet att byta den svart-gula varningstejpen i hissarna eftersom den slits fort!

Sopor

Hur många kärl behövs det verkligen och för vilka sk fraktioner? Flera har säkert redan noterat att det skett förändringar både när det gäller typ av kärl och antal kärl. Vi försöker hitta den bästa fördelningen och det är inte helt lika i alla hus. Värt att notera är att grovsopor inte ska slängas i soprummet utan i container som vi beställer till föreningen några gånger per år eller att själv åka till en återvinningsstation.

Förslag

Det kom tips på ämnen till Lindbladet, det är mycket uppskattat. Det är också välkommet att skriva bidrag. Elva-kaffet som var mycket lyckat hoppas på en fortsättning på initiativet! Kurs eller information om hjärtstararen var också ett förslag. Styrelsen undersöker om vi har medlemmar som skulle kunna hålla det och det ser lovande ut men inte bestämt när det ska ske.

Hyresavierna kommer sent

Hyresavierna skickas tre i taget varje kvartal därför kommer vissa tätt på den dag som de ska vara betalda. Om man tycker detta är ett problem är ett sätt att lösa det för sig själv att betsälla e-faktura. Hur du gör det kan du läsa om här: Beställ e-faktura

Utemiljön

Flera frågor och idéer handla om utemiljön. Till exempel mer belysning och markbelysning och förslag på planteringar utanför hus 4. Styrelsen ser gärna att det skapas en arbetsgrupp för utemiljön helst med reperesentanter från alla husen samt en person från styrelsen.

Skyltning

Skyltning på flera ställen saknades och detta kommer att ses över. En del som rör utrymninig ses över i samband med den planerade ombyggnaden av “SDN-lokalen” till lägenheter, hus 1.

Belysning och trasiga lamopr i entréer och svalar

Det har varit återkommande problem med att det tar mycket lång tid att få nya lampor på plats när den de befintliga gått sönder. Styrelsen har en dialog med leverantören om detta och hoppas på en snar lösning.

/Nina , sekreterar i styrelsen