Höjt elpris

Tyvärr måste vi meddela att vårt elpris höjts från 1,20 till 1,50 kr/kWh pga höjda tariffer från Göteborg Energi.