Hus 6 - Avstängning av vatten och avlopp en dag i augusti

Avstängningen av vatten gäller fr o m måndagen den 10 augusti kl 08:30 till tisdagen den 11 augusti kl 17:00. Under denna tid får inte toaletter eller avlopp användas.

Toalettenheter kommer att placeras utanför husentrén. Det kommer också att var möjligt att använda toaletterna utanför föreningslokalen i hus 3

Avstängningen görs för att kunna genomföra den relingin av den allara sista delen av den utgående avloppsledning.

Mer information kommer att lämnas senare.

Med vänlig hälsning

Styrelsen