Inbrott och klotter

För en tid sedan var cykelrummet och tvättstugan i hus 4 utsatta för inbrottsförsök, lyckligtvis misslyckade sådana. Däremot var förövaren mera lyckosam vid inbrott i ett förråd, där en elcykel stals.

Dörren till cykelrummet var planerad att bytas under 2021. Bytet kommer nu att tidigareläggas. Dörrar till övriga hus är antingen redan utbytta eller sedan tidigare försedda med ordentligt inbrottsskydd.

Vi vill uppmana alla att se till att entrédörrar inte ställs upp i onödan. Det är också viktigt att se till att alla dörrar, t.ex. till cykelrum, går i lås. Ibland kan det ligga småsten eller annat skräp på marken, så att dörren inte stängs ordentligt.

Vi har också haft problem med klotter på hus 3 och 6. Detta sanerades omgående. Om du upptäcker klotter, anmäl omedelbart till fastighetsskötaren eller styrelsen. Snabb sanering är viktig, eftersom beteendet sägs vara smittsamt.