Protokoll årsstämman

Protokoll årsstämman

Protokollet från årsstämman 23 juni sitter sedan några månader tillbaka anslaget på anslagstavlorna i vart och ett av våra hus. På senaste husrådsmötet påpekades att protokollet inte är helt lättläst för medlemmar med nedsatt syn. Eftersom vår webbplats är öppen för hela världen, har föreningen sedan lång tid tillbaka som policy att inte publicera protokollet här. Däremot går det utmärkt att skicka ett mejl till kontakt@drlindh.se, så kommer protokollet på elektronisk form med vändande post.