Städdag

Stort tack till alla som ställde upp på höststäddagen och hjälpte till att göra fint i och omkring våra hus!