Tack!

Tack!

Tack till alla som engagerade sig i föreningens städdag!