Välkommen till BRF Doktor Lindh

Välkommen till BRF Doktor Lindh

Här kan du läsa mer information om vår Bostadsrättsförening, klicka på menyerna ovan, eller läs senaste notiserna nedan.

Tack!

Tack till alla som engagerade sig i föreningens städdag!

Föreningsstämma 21 maj 2019, kl 19:00

Kallelse till föreningsstämman och årsedovisningen kan läsas här. Brf Doktor Lindh håller föreningsstämma den 21 maj 2019, kl 19:00 i gemensamhetslokalen i ...

Nya sopkärl i soprummen

I veckan efter påsk kommer en del förändringar i våra soprum. Kärlen vi har är gamla och kommer att bytas ut.

Grävarbete som påverkar oss på Doktor Lindh

En fiberförstärkning kommer att uförs för Gothnet av AG Entreprenad AB. Grävning kommer att ske någon gång i veckorna 17 eller 18. När beror på tillstånd frå...