Mindre projekt

Mindre projekt

Det pågår nästa alltid något projekt i och runt våra hus. Här finns kort information om både sådant som planeras och sådant som är gjort.

Byte av frånluftsfläkt i hus 3 och 4

Nya frånluftsfläktar kommer att installeras under v 25 (15-18 juni). Detta gäller hus 3 och 4. I hus 1 och 6 byttes frånluftsfläktarna 2017.

Enligt underhållsplanen ska frånluftsfläktarna i hus 3 och 4 bytas under 2021. Men det finns skäl att ta itu med detta redan nu i år. Det är också en fördel om sommaren blir varm.

Tvättstugor

Det kommer under sommar/höst 2020 att ske en översyn och byte av hoar i alla tvättstugor. Där det finns behov och möjlighet kommer vanlig tvättho ersättas eller kompletteras med utslagsho för skurvatten.

Gymmet utvidgas

Gymmet kommer att få större yta att tillgå tack vare omflyttning av förråden som finns i anslutning till gymmet. Arbetet med att ta ner innerväggar kommer igång i mitten av maj. Därefter vidtar både målningsarbete och ommöblering. Det planeras också för bättre ljuddämpning under vissa maskiner. Arbetet kan medföra viss begränsing i anvädningen av gymmet.

Hobbyrummet

Nytt golv ska läggas i maj 2020. Alla som har saker i hobbyrummet måste flytta bort dessa före den 15 maj.

Det kommer också att skaffas några verktyg. En slipmanskin och en liten pelarborr som kan monteras fast ingår i planen.

OVK - obligatorisk ventilationskontroll

Enligt plan- och bygglagen skall obligatorisk ventilationskontroll, OVK, utföras regelbundet i alla bostadshus. Det ska ske vart sjätte år för hus med den typ av ventilationssystem vi har, ventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.

I år, 2020, är det dags igen, till hösten kommer detta att ske.

Det var också länge sedan rensning av ventilationskanaler utfördes. Styrelsen planerar därför att genomföra detta i samband med kontrollen.

Mer plats i gymmet

I samband med ombyggnaden av SDN-lokalen till lägenheter sker också en viss omdisponering i källarplanet under. Gamla ventilationsutrymmen kan bli förråd och nuvarande förrådsyta kan bli expansionsyta för gymmet.

Dörrbyte

Det kommer att bytas dörrar. Några soprum och cykelrum har dörrar i sådant behov av renovering att de kommer att bytas ut. Styrelsen fattade beslut om detta våren 2019. Sjäva arbetet med att byta är planerat vecka 46.

Snörasskydd

Under vintern 2018/19 var det vid flera tillfällen snö och is som riskerade att rasa ner från taket vid husentréer. Detta gäller hus 1 och 3 eftersom taket här lutar så att den lägsta sidan är på husens entrésida. För att detta inte ska hända igen är snörasskydd beställda och ska monteras på hus 1 och 3 under hösten/vintern 2019/20.

Ny utemöbel

Bilden visar den nya utemöbel som efter lång väntan nu är uppsatt utanför hus 4. (augusti 2019)