OVK - obligatorisk ventilationskontroll hösten 2020

Enligt plan- och bygglagen ska obligatorisk ventilationskontroll, OVK, utföras regelbundet i alla bostadshus. Det ska ske vart sjätte år för hus med den typ av ventilationssystem vi har, ventilation där frånluftsflödena är fläktstyrda.

Kontroll i alla lägenheter

Nu är det dags att göra denna kontroll i våra hus. Kontroll kommer att genomföras i alla lägneheter under hösten 2020.

Det var också länge sedan rensning av ventilationskanaler utfördes. Styrelsen planerar därför att genomföra detta i samband med kontrollen.

Frånluftsfläkt

Vi planerar också att byta själva frånluftsfläketarna i hus 3 och 4. Enligt underhålsplanen ska det göras i hus 3 och 4 under 2021. Men det finns skäl att ta i tu med detta redan nu i år. Det kommer troligen att genomföras i juni 2020 vilket är en fördel om sommaren blir varm.

I hus 1 och 6 byttes frånluftsfläktarna 2017.