Relining - renovering av avloppsledningar i bottenplanet i hus 1, 3 och 4

Renovering av avloppsledningar i bottenplanet i hus 1, 3 och 4 kommer att påbörjas i mitten januari 2020. Arbetet beräknas pågå i totalt cirka 3 månader. Enligt tidplanen pågår arbeten i varje hus i fyra veckor, inklusive omkoppling av avloppsrör. Själva arbetet med relining av rören tar 2 veckor.

Vi startar i hus 1, därefter hus 3 och avslutning i hus 4.

Renovering sker genom att avloppsrören relinas, dvs. flera lager polyesterplast appliceras på rörens insida. Metoden förutsätter att ledningarna måste vara torra vid arbetets genomförande.

Arbetet har upphandlats av Tubus System AB och entreprenadsumman är cirka 1,2 Mkr inklusive moms.

I hus 6 gjordes motsvarande arbete redan hösten 2018. Att renovering av avloppsledningar i bottenplanet genomfördes först i hus 6 berodde på att man där upptäckt skadade ledningar.

Den arbetsmetod för renoveringen som användes i hus 6 medförde en del olägenheter för de boende på grund av att vatten och avlopp var avstängt under vissa perioder.

Styrelsen har därför valt att upphandla en metod som innebär att omkoppling av avloppet i bottenplanet i möjligaste mån kommer att ske. Detta innebär att vatten och avlopp kommer att kunna användas som normalt i de allra flesta lägenheter.

För att omkopplingen skall fungera måste de restriktioner beträffande vad som får spolas ned i avloppet ovillkorligen följas. Dessa restriktioner kommer att meddelas av Tubus.

Hur påverkas de boende när arbetet görs?

I de flesta lägenheter kommer vatten och avlopp fungera som vanligt. Men det gäller tyvärr inte alla.

För lägenheter i entréplanet, som ej kan använda sitt avlopp (SGS i hus 3 och 4) kommer en enhet för toalett och dusch att placeras utanför hus 4.

För vissa stora lägenheter kan det bli aktuellt att köksavloppet måste stängas av.

Begränsad tillgång till gymet

Tillgänglighet till gym och vävstuga kommer att vara begränsad under vecka 3-6. Gymmet kommer då att var avstängt under arbetstid kl 07:00-16:00.

Detaljerad information när det närmar sig!

Mer detaljerad information om tider och andra nödvändiga åtgärder kommer att lämnas efter hand från Tubus System AB.

Frågor angående arbetena besvaras i första hand av:

  • Daniel Fihn, Platschef Tubus System AB, 031-887743
  • Mikael Zachrisson, föreningens projektledare, 070-8756667

    Tidsplan kan läsas här