Byte av radiatorventiler

Byte av radiatorventiler

Radiatorventilerna är nu bytta i alla hus. Under våren 2018 genomfördes byte i hus 1 och hus 4 och efter sommaren i hus 3 och hus 6. Med tanke på det stora antalet radiatorer i föreningen så har det uppstått väldigt få problem.

Vi hoppas nu att inneklimatet blir behagligare efter bytet. Varje enskild radiator har fått sin egen individuella grundinställning. Finjustering av radiatorventilen kan göras genom att vrida på termostaten, så att man får önskad inställning.

Vid bytet av ventilerna, blev färg avskavd på vissa radiatorer och värmerör. Det finns färg att få hos fastighetsskötaren, så att man kan måla på de ställen som blivit skadade.

Det har anmälts, framförallt från hus 3, att det är skillnad i värme mellan bostadsrätterna mot hus 1 och bostadsrätterna mot Sahlgrenska. Vi hoppas att det skall vara åtgärdat nu. Men om det fortfarande upplevs kallt i bostadsrätten, trots att man vridit termostaterna på max, så anmäl omedelbart till fastighetsskötaren. Skulle det upplevas för varmt, så får man vrida ner termostaterna.