Rökning

Rökning

Det är inte förbjudet att röka, men med hänsyn till övriga boende, inte minst allergiker, bör rökning undvikas på balkonger och i närheten av entréer. Rökning på lekplatsen är förbjuden enligt lag.