Pågående projekt

Pågående projekt

Byte av radiatorventiler

Radiatorventilerna är nu bytta i alla hus. Under våren 2018 genomfördes byte i hus 1 och hus 4 och efter sommaren i hus 3 och hus 6. Med tanke på det stora a...

Garagrenovering

Renoveringen av garaget har pågått sedan i maj år 2018. Arbetet utförs av Betong Teknik Väst AB på totalentreprenad. Före sommaren färdigställdes nytt tätski...

Radonmätning i Brf Doktor Lindh

I några månader under eldningssäsongen, som infaller oktober-april, kommer vi att utföra radonmätning av våra byggnader. Mätningen går till så att 2 små doso...

SDN lokalen i hus 1 blir bostadsrätter

Föreningen har sedan lång tid tillbaka hyrt ut lokaler i bottenvåningen i hus 1 till Stadsdelsnämnden Centrum (SDN). Lokalerna har tidigare använts för vård ...