Pågående projekt

Pågående projekt

Måleriarbeten

Enligt föreningens underhållsplan är det planerat att genomföra en del ommålning under 2024. Entrépartier Tvättstugornas förrum Tvättstugornas tak

Passersystem och porttelefoni

Föreningens passersystem och porttelefoni börjar bli gammalt och det är svårt att hitta reservdelar när de behöver bytas ut. Därför har styrelsen påbörjat en...

Smart styrning av värmesystem

Föreningen har anlitat Dunderon för att förbättra styrningen av vårt värmesystem. Detta kommer minska våra “straff”-avgifter till Göteborg Energi som beror p...

Solpaneler

Styrelsen fick i uppdrag av Föreningsstämman att undersöka möjligheterna att sätta solpaneler på föreningens tak. Detta arbete pågår för fullt tillsammans m...

Uppgradering resterande belysning

Föreningen har fortsatt en del gamla lysrör som inte längre går att köpa. Dessa kommer bytas ut till LED-armaturer som dessutom innebär lägre strömförbruknin...

Avslutade projekt