Pågående projekt

Pågående projekt

Byte av bredbandsleverantör

Föreningen har ingått avtal med leverantören Sappa som kommer förse alla lägenheter med internet och TV-box från och med 28/3 2023.

Låssystem

Föreningen uppgraderar låssystemet till iLOQ 5S. Detta gäller alla utrymmen som saknar elektriska lås. De som vill kan även byta sina lägenhetslås till samm...

Minskad elanvändning i garage

Belysningen i garaget drar onödigt mycket ström då den lyser dygnet runt. Även om det numera är LED-belysning finns det anledning att styra belysningen smar...

Passersystem och porttelefoni

Föreningens passersystem och porttelefoni börjar bli gammalt och det är svårt att hitta reservdelar när de behöver bytas ut. Därför har styrelsen påbörjat en...

Solpaneler

Styrelsen fick i uppdrag av Föreningsstämman att undersöka möjligheterna att sätta solpaneler på föreningens tak.

Takomläggning

Inom några få år kommer det att vara dags att lägga om våra tak enligt vår plan för löpande underhåll. Eftersom styrelsen enligt beslut på föreningsstämman j...