Takomläggning

Takomläggning

Inom några få år kommer det att vara dags att lägga om våra tak enligt vår plan för löpande underhåll. Eftersom styrelsen enligt beslut på föreningsstämman just nu utreder möjligheten att sätta upp solpaneler på taken, är det lämpligt att tidigarelägga takomläggningen, så att inte solpanelerna behöver monteras bort, då taken ska läggas om. I arbetet med takomläggningen kommer också montering av infästning av solpanelerna att ingå. Upphandling pågår för närvarande.