Välkommen till BRF Doktor Lindh

Välkommen till BRF Doktor Lindh

Här kan du läsa mer information om vår Bostadsrättsförening, klicka på menyerna ovan, eller läs senaste notiserna nedan.

Ny styrelse

Nya styrelsen har just haft sitt första ordinarie styrelsemöte sedan föreningsstämman.

15 minuter

Från och med idag har parkeringstiden ändrats vid parkeringarna utanför entréerna. Nu är det tillåtet att tillfällig parkera i 15 minuter. Detta för att unde...

Gemensamt husrådsmöte

Den 21 mars genomfördes ett gemensamt husrådsmöte med representanter från alla husråd och styrelsen. Alla husråd rapporterade saker från sina hus och det var...