Välkommen till BRF Doktor Lindh

Välkommen till BRF Doktor Lindh

Här kan du läsa mer information om vår Bostadsrättsförening, klicka på menyerna ovan, eller läs senaste notiserna nedan.

Protokoll från föreningsstämman

Protokollet från föreningsstämman 22 maj finns nu anslaget i samtliga entréer. Protokollet publiceras inte på webben, men om du önskar ett eget ex, mejla kon...

Årsstämman genomförd

Årets föreningsstämma ägde rum 22 maj i närvaro av 67 medlemmar, vilket betydde att vår gemensamhetslokal var gott och väl fullsatt. Förutom de sedvanliga ä...

Avgiftshöjning från och med 1 juli

På grund av nya besked angående elstödet, villket medför att föreningen sannolikt inte får det förväntade elstödet om 350 000:-, samt att räntorna höjts mer ...

Renovering av kalkstensgolv i entréer

Golven i våra entréer skall renoveras. För hus 3 har detta redan utförts. Här kommer enbart underhållsslipning att utföras. För arbetet gäller följande tidpl...