Hållpunkter våren 2024

Hållpunkter våren 2024

Några viktiga (preliminära) datum för våren:

Städdag Lördag 20 april

Årsstämma Onsdag 22 maj

Sista datum för inlämnande av motion till stämman Söndag 31 mars