Om föreningen

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Doktor Lindh registrerades 24 oktober 1991. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning.

Årsstämma hålles varje vår i april/maj.

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts sedan 2021 av Nabo. Nabos uppdrag omfattar: Ekonomisk förvaltning inklusive bl a hyres- och avgiftsdebitering ...

Fastighetsförvaltning och felanmälan

Teknisk fastighetsförvaltning sköts av Trädgård & Markmiljö (TMM). Kontakt med fastighetsskötaren För att kontakta vår fastighetsskötare Pierre Meths m...

Föreningens historia

De fyra husen på Doktor Lindhs gata uppfördes under slutet av 50-talet och tidigt 60-tal och de första lägenheterna var inflyttningsklara i början av 1960. H...

Medlemskap

För att bli medlem i föreningen måste man vara delägare till minst 10 % i en bostadsrätt i föreningen, samt ha för avsikt att permanent bosätta sig i lägenhe...

Personuppgifter

Föreningen hanterar personuppgifter endast för att sköta föreningens gemensamma åtaganden. Föreningen har ett medlems- och lägenhetsregister. Vad detta regis...

SBC Boendeindikator

Vi i BRF Doktor Lindh har genomgått SBC Boendeindikator och lever upp till de krav SBC ställer på en välskött bostadsrättsförening och har fått stämpeln ”SBC...

Stadgar och årsredovisning

Föreningens stadgar är reviderade för att följa de senaste lagändringarna för bostadsrättsföreningar. Föreningens stadgar Stadgar för Bostadsrättsföreninge...

Styrelse

Föreningens styrelse har möte en gång i månaden, vanligen första helgfria onsdagen i månaden. Styrelsen verksamhetsåret 2024-2025 Ordförande Markus Berg...