Om föreningen

Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Doktor Lindh registrerades 24 oktober 1991. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter utan tidsbegränsning.

Årsstämma hålles varje vår i april/maj.

Föreningens historia

De fyra husen på Doktor Lindhs gata uppfördes under slutet av 50-talet och tidigt 60-tal och de första lägenheterna var inflyttningsklara i början av 1960. H...

Medlemskap

För att bli medlem i föreningen måste man vara delägare till minst 10 % i en bostadsrätt i föreningen. Alla medlemmar ska godkännas av föreningens styrelse.

Personuppgifter

Föreningen hanterar personuppgifter endast för att sköta föreningens gemensamma åtaganden. Föreningen har ett medlems- och lägenhetsregister. Vad detta regis...

SBC Boendeindikator

Vi i BRF Doktor Lindh har genomgått SBC Boendeindikator och lever upp till de krav SBC ställer på en välskött bostadsrättsförening och har fått stämpeln ”SBC...

Styrelse

Föreningens styrelse har möte en gång i månaden, vanligen första helgfria onsdagen i månaden.