Personuppgifter

Personuppgifter

Föreningen hanterar personuppgifter endast för att sköta föreningens gemensamma åtaganden. Föreningen har ett medlems- och lägenhetsregister. Vad detta register får innehålla regleras av Bostadsrättslagen (9 kap). Det är: namn, postadress, lägenhetsnummer och datum för tillträde.

Dessutom behöver föreningen ytterligare uppgifter om medlemmarna för att arbetet med föreningens åtaganden, ansvar och administration ska kunna uppfyllas. Därför finns uppgifter om personnummer, telefonnummer/mobilnummer och e-postadress. Ändamålet för personuppgiftshanteringen i BRF Doktor Lindh är att uppfylla föreningens ändamål för medlemmarnas bästa, inget annat.