Medlemskap

Medlemskap

För att bli medlem i föreningen måste man vara delägare till minst 10 % i en bostadsrätt i föreningen. Alla medlemmar ska godkännas av föreningens styrelse.

Hur blir man medlem?

Man blir medlem i samband med en överlåtelse. Då ansöker alla blivande delägare om medlemskap i bostadsrättsföreningen med stöd av en överlåtelsehandling. Mäklaren brukar ordna med detta.

En medlem kan överlåta eller sälja delar av sin andel av bostadsrätten. Man kan också ärva en bostadsrätt. Eller genom upplåtelse, då föreningen säljer en lägenhet.

Om du har frågor om medlemskap eller överlåtelse / försäljning av lägenheten kontakta gärna styrelsens representant för dessa ärenden, Hans Ragneskog, hans.ragneskog@gmail.com, 072 706 3456. Om du genomfört en överlåtelse skicka handlingarna, inkl ansökan om medlemskap, till föreningens ekonomiske förvaltare, Revisorsringen, Distansgatan 2, 421 74 Västra Frölunda.

Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar

Överlåtelseavgift betalas av köpare. Handläggning av pantsättning av bostadsrätter handläggs av vår ekonomiske förvaltare Revisorsringen. All korrespondens kan ske direkt med Revisorsringen, Distansgatan 2, 421 74 Västra Frölunda.

Om du har frågor, vänd dig till Jenny Bergendahl, jenny.bergendahl@revisorsringen.se eller tel 031-7098158.

Medlemmars respektive föreningens ansvar

För att på ett tydligt sätt klargöra vad som är föreningens och de boendes respektive ansvar då det gäller underhållet i lägenheterna har en ansvarslista upprättats.

Av ansvarslistan framgår vem som svarar för vilken del av lägenheten och fastigheten, bostadsrättsinnehavaren (BRH) eller bostadsrättsföreningen (BRF).

Ansvarslista (rev 2014-12-06)

Lägenhetsinnehavare får inte beställa hantverkare för att utföra arbeten som rör sådant som bostadsrättsföreningen ansvarar för. Lägenhetsinnehavaren svarar alltid för kostnader för hantverkare som lägenhetsinnehavaren har beställt eller arbeten som denne låtit utföra – oavsett vilka åtgärder som faktiskt utförts. Det är bara bostadsrättsföreningens styrelse, eller vår fastighetsförvaltare Svensk markservice (SMS), som har rätt att beställa eller låta utföra arbeten för bostadsrättsföreningen.