Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts sedan 2007 av Revisorsringen. Revisorsringens uppdrag omfattar:

  • Ekonomisk förvaltning inklusive bl a hyres- och avgiftsdebitering
  • Debitering av elavgift
  • Pantförteckning
  • Lägenhetsförteckning
  • Administration av garage- och parkeringsplatser

Garage- och parkeringsplatser

Uthyrning och uppsägning av garage- och parkeringsplatser sköts av Revisorsringen.

Frågor om pantsättning och utdrag ur lägenhetsregistret

Alla frågor om pantsättning eller utdrag ur lägenhetsförteckningen handlägges av Revisorsringen.

Frågor om hyra och avgifter

Alla medlemmar har tillgång till information om den egna bostadsrätten i “Realportalen” som är Revisorsringens digitala tjänst. Användarnamn och lösenord finns på “hyresavin”.

När det gäller hyres- och avgiftsdebitering eller andra liknande frågor kontakta Revisorsringen.

Kontaktuppgifter