Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts sedan 2007 av Revisorsringen. Revisorsringens uppdrag omfattar:

  • Ekonomisk förvaltning inklusive bl a hyres- och avgiftsdebitering
  • Debitering av elavgift
  • Pantförteckning
  • Lägenhetsförteckning
  • Administration av garage- och parkeringsplatser

All uthyrning och uppsägning av garage- och parkeringsplatser sköts av Revisorsringen, kontakta Jenny Bergendahl, jenny.bergendahl@revisorsringen.se, 031-7098158.

Frågor om hyra och avgifter

Alla medlemmar har tillgång till information om den egna bostadsrätten i “Realportalen” som är Revisorsringens digitala tjänst. Användarnamn och lösenord finns på “hyresavin”.

När det gäller hyres- och avgiftsdebitering kontakta Revisorsringens Jenny Bergendahl, jenny.bergendahl@revisorsringen.se, 031-7098158.