Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning

Föreningens ekonomiska förvaltning sköts sedan 2021 av Nabo. Nabos uppdrag omfattar:

  • Ekonomisk förvaltning inklusive bl a hyres- och avgiftsdebitering
  • Debitering av elavgift
  • Pantförteckning
  • Lägenhetsförteckning
  • Administration av garage- och parkeringsplatser

Garage- och parkeringsplatser

Uthyrning och uppsägning av garage- och parkeringsplatser sköts av Nabo.

Frågor om pantsättning och utdrag ur lägenhetsregistret

Alla frågor om pantsättning eller utdrag ur lägenhetsförteckningen handlägges av Nabo.

Uppgifter om lägenheten

Alla medlemmar har tillgång till information om den egna bostadsrätten i Nabos kundportal, som du når på portal.nabo.se. Du loggar in med mobilt BankID.

I kundportalen kan du också skapa ärenden till Nabo, t.ex. om du har frågor om avgifts- eller hyresdebitering.

Kontaktuppgifter

Telefon 010-288 00 27 (må-fr 09.00-12.00)