Styrelse

Styrelse

Föreningens styrelse har möte en gång i månaden, vanligen första helgfria torsdagen i månaden.

Styrelsen verksamhetsåret 2018-2019

 • Ordförande Gunnar Jonsson, Hus 6
 • Vice ordförande Christer Norén, Hus 3
 • Sekreterare Nina Romanus, Hus 1
 • Kassör Kent Asp, Hus 4
 • Ledamot Stig-Olof Eriksson, Hus 4
 • Ledamot Marie Hedberg, Hus 1
 • Ledamot Hans Ragneskog, Hus 6
 • Suppleant Karin Gerdin Brännström, Hus 4
 • Suppleant Johan Bergström, Hus 3
 • Suppleant Markus Berglund, Hus 4

Styrelsens ledamöter har olika ansvarsområden. För vissa områden är också medlemmar utanför styrelsen ansvariga.

Revisorer

 • Erik Olsson, ordinarie
 • Lars Bengtsson, suppleant

Valberedning

 • Kerstin Hinnerson, Hus 6
 • Gunilla Rehn, Hus 6, sammanskallande
 • Margareta Övergaard, Hus 3
 • Staffan Björk, Hus 4
 • Lars Bengtsson, Hus 1