Styrelse

Styrelse

Föreningens styrelse har möte en gång i månaden, vanligen första helgfria onsdagen i månaden.

Styrelsen verksamhetsåret 2021-2022

 • Ordförande Markus Berglund, Hus 4
 • Vice ordförande Christer Norén, Hus 3
 • Sekreterare Per-Åke Jansson, Hus 1
 • Kassör Kent Asp, Hus 4
 • Ledamot Stig-Olof Eriksson, Hus 4
 • Ledamot Christina Axelsson, Hus 1
 • Suppleant Ulrika Hillberg Enander, Hus 4
 • Suppleant Ingrid Mathillas, Hus 3

Styrelsens ledamöter har olika ansvarsområden. För vissa områden är också medlemmar utanför styrelsen ansvariga.

Revisorer

 • Marianne Stakeberg, ordinarie
 • Hans Ragneskog, suppleant

Valberedning

 • Anna Hjelm, Hus 1
 • Mariann Hellgren, Hus 4
 • Gunnar Jonsson, Hus 6, sammankallande