Stadgar och årsredovisning

Stadgar och årsredovisning

Föreningens stadgar är reviderade för att följa de senaste lagändringarna för bostadsrättsföreningar.

Föreningens stadgar

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Doktor Lindh

Årsredovisning

Föreningens årsstämma hålls normalt i maj varje år.