Avgiftshöjning från och med 1 juli

På grund av nya besked angående elstödet, villket medför att föreningen sannolikt inte får det förväntade elstödet om 350 000:-, samt att räntorna höjts mer än vad som prognostiserades i höstas, har styrelsen beslutat om avgiftshöjningar som träder i kraft redan i halvårsskiftet den 1 juli 2023.

Detta innebär att årsavgifter på bostadsrätter, samt hyra för parkeringsplats, garageplats, samt laddplats, höjs med 10%. De nya avgifterna syns på avierna som skickas ut i juni.