Årsstämman genomförd

Årets föreningsstämma ägde rum 22 maj i närvaro av 67 medlemmar, vilket betydde att vår gemensamhetslokal var gott och väl fullsatt. Förutom de sedvanliga ärendena (årsredovisning, revisionsberättelse, ansvarsfrihet…) behandlades styrelsens utredning om installation av solceller på våra tak. Stämman beslutade här att ge styrelsen i uppdrag att genomföra projektet enligt de riktlinjer som föreslogs i utredningen.

Protokollet från stämman kommer, så snart det är justerat, att anslås på anslagstavlorna i entréerna. Eftersom protokollet inte är offentlig handling kommer det inte att publiceras här. Den som vill ha protokollet på elektronisk form kan skicka ett mejl till kontakt@drlindh.se.

Vi välkommnar Per Magnus Hansson, hus 6, som ny suppleant i styrelsen och tackar Ulrika Hillberg Enander, som avgår.

Detta är hela styrelsen för verksamhetsåret 2023-2024

  • Ordförande Markus Berglund, Hus 4
  • Vice ordförande Christer Norén, Hus 3
  • Sekreterare Per-Åke Jansson, Hus 1
  • Kassör Kent Asp, Hus 4
  • Ledamot Stig-Olof Eriksson, Hus 4
  • Ledamot Christina Axelson, Hus 1
  • Ledamot Johan Bergström, Hus 3
  • Suppleant Ingrid Mathillas, Hus 3
  • Suppleant Cristina Maglio, Hus 1
  • Suppleant Per Magnus Hansson, Hus 6

Vi önskar alla en riktigt skön sommar!