Husrådsmöte

Husråden hade möte med styrelsen 10 april. Minnesanteckningar från mötet finns anslagna i entréerna i samtliga hus.