Föreningsstämma 22 maj

Årets föreningsstämma äger rum onsdagen den 22 maj kl. 19.00 i gemensamhetslokalen i hus 3. Kallelse på pappersform har delats ut i brevlådorna, men kan också läsas på www.drlindh.se