Parkering

I parkeringsfickan på gatan utanför hus 6 är det numera tillåtet att parkera i upp till 30 min. I övrigt gäller max 15 min på föreningens tomtmark.