Höststädning

Lördagen den 11 november kl. 13 är det dags för höstens städdag. Då träffas alla som kan och vill för att hjälpas åt att göra snyggt i och utanför våra hus.

  • Se anslag från husråden vad som behöver göras. Löv, som är uppblåsta i slänten framför Hus 4, samt ekollon på fotbollsplanen och lekplatsen kan krattas ihop och slängas i containern eller slänten bakom hus 3. Redskap finns vid gaveln av hus 1. Containern är även till för de boendes grovsopor (EJ elektronik, vitvaror eller farligt avfall)
  • Korvgrillning under städningen på någon av grillplatserna ordnas av husråden.
  • Porttelefon och svarsapparat demonstreras i entrén i Hus 3 klockan 13-15. Det ges då möjlighet att registrera ytterligare taggar. Ta med gamla taggar som kan återaktiveras.
  • Användning av brandsläckare kommer att demonstreras på fotbollsplanen klockan 14.
  • Klockan 18 bjuder vi in till fest med mat och dryck i gemensamhetslokalen i Hus 3.

Det här handlar inte bara om att städa, utan är också ett lysande tillfälle att lära känna sina grannar.