Renovering av kalkstensgolv i entréer

Golven i våra entréer skall renoveras. För hus 3 har detta redan utförts. Här kommer enbart underhållsslipning att utföras. För arbetet gäller följande tidplan:

Hus 6: 22-25 maj

Hus 3: 25-26 maj

Hus 1: 29 maj-1 juni

Hus 4: 1-9 juni

Vänligen undvik därför transport av större föremål under aktuell period, eftersom framkomligheten tidvis kommer att vara begränsad.

Entreprenör är Ajour Trading AB. Kontaktman Martin Löhesaar 070-7907704