Välkommen att lämna bidrag till Lindhbladet

Det börjar dra ihop sig till höstnumret av vårt informationsblad Lindhbladet. Manusstopp är den 23 oktober. Skicka ditt bidrag till kontakt@drlindh.se eller lägg det i styrelsens brevlåda utanför hus 3.

Redaktionen förbehåller sig rätten att välja vad som publiceras.