Budget 2024

Styrelsen har fastställt budgeten för 2024. Någon ändring av årsavgiften är inte aktuell för närvarande.