Ett hjärtligt tack till alla som ställde upp och hjälpte till på vårens städdag!