Gästparkering till reducerad taxa

På förekommen anledning vill vi förtydliga att gästparkeringstillståndet i Lindhbladet endast gäller vid dygnsparkering, det vill säga då parkeringstiden uppgår till minst 24 timmar.