Protokoll från föreningsstämman

Protokollet från föreningsstämman 22 maj finns nu anslaget i samtliga entréer. Protokollet publiceras inte på webben, men om du önskar ett eget ex, mejla kontakt@drlindh.se.