Solpaneler

Solpaneler

Styrelsen fick i uppdrag av Föreningsstämman att undersöka möjligheterna att sätta solpaneler på föreningens tak.

Detta arbete pågår för fullt tillsammans med en av föreningens erfarna energikonsulter.