Låssystem

Låssystem

Föreningen uppgraderar låssystemet till iLOQ 5S. Detta gäller alla utrymmen som saknar elektriska lås. De som vill kan även byta sina lägenhetslås till samma system för att kuna använda sin portnyckel även till lägenheten.

** Uppdatering 2022-10-31**

Byten av låsen är nästan helt klart. Det som är kvar är portlåsen i Hus 1, 3 och 6. Dessa kommer bytas så snart alla medlemmar har fått möjlighet att kvittera ut nya nycklar.

Det kommer finnas möjlighet att kvittera ut nycklar på städdagen den 13 november.

-–

Styrelsen har tillsammans med fastighetsskötaren utvärderat de nya låsen i hus 4, och beslutat att fortsätta med utbyggnaden av detta låssystem. Övriga hus, och de allra flesta låsen som nu inte har kopplingen mot Aptus (våra taggar) kommer bytas ut mot iLOQ efter hand.

För de medlemmar som är intresserade kommer det dessutom komma ett erbjudande om att byta överlåset i lägenhetsdörrarna till samma låstyp – då kan man använda samma nyckel till både porten samt till sin egen lägenhet. Genom ett reglage på låsets insida finns det möjlighet att ge fastighetsskötaren tillgång till lägenheten vid till exempel ventilationskontroll. Lägenhetslåset kommer administreras av låssmeden och inte fastighetsskötaren, mer information kommer i samband med detta erbjudande från låssmeden.

När byten sker i husen kommer varje lägenhet tilldelas två nycklar. Ytterligare nycklar kommer kunna beställas från låssmeden till en preliminär kostnad av 300 kr/st. Nycklarna innehåller även en tagg som kommer gå att använda i det nya passersystemet som håller på att upphandlas. De nya nycklarna kan alltså komma att ersätta både portnyckel, tagg och lägenhetsnyckel för den som vill.

Vid beställning av extra nycklar kommer de sannolikt distribueras via ett nyckelskåp som placeras i ett av våra hus, där låssmeden kan programmera nycklar på distans och distribuera till de medlemmar som beställer en extra nyckel.

Utlämning av nycklar kommer att ske i samband med städdagen söndagen den 13 november i gemensamhetslokalen. Den som inte har möjlighet att närvara då, får vända sig till vår fastighetsskötare Pierre. Observera att våra gamla taggar (Aptusbrickor) fortfarande kommer att fungera, åtminstone så länge vi har kvar vårt befintliga passersystem.

En blankett för beställning av lägenhetslås kommer att publiceras på webben och i kommande nummer av Lindhbladet. Priset är preliminärt 3600 kr.