Passersystem och porttelefoni

Passersystem och porttelefoni

Föreningens passersystem och porttelefoni börjar bli gammalt och det är svårt att hitta reservdelar när de behöver bytas ut. Därför har styrelsen påbörjat en upphandlingsprocess för att uppgradera dessa system.

I samband med detta undersöks även möjligheten att digitalisera våra bokningssystem till tvättstugor samt gästlägenhet och gemensamhetslokal. Med ett helt integrerat system kan föreningen slippa hantering av både nycklar och debitering då detta helt kan automatiseras.

Passersystem

Föreningen använder för tillfället ett system som heter Aptus. Det har fungerat väl under ett antal år, men nu är i princip alla delar “End of Life” vilket innebär att reservdelar inte längre tillverkas. Det innebär i sin tur att vi förlitar oss på eventuella kvarvarande lager för att köpa in reservdelar, och priserna stiger rejält på dessa delar.

Det är med andra ord hög tid att titta på ett uppdaterat system. De system som föreningen utvärderar är bland annat

 • Aptus
 • Axema
 • RCO
 • Dinbox

Flertalet offerter är begärda, och installation är planerat i 2023.

Porttelefoni

Även porttelefonin är utdaterad och svår att reparera. Flertalet fabrikat och tekniska lösningar utvärderas, bland annat

 • Aptus
 • Axema
 • Grandstream
 • Fanvil

De funktioner som önskas från föreningen är bland annat:

 • Möjlighet att koppla en eller flera mobiltelefoner (eller fast telefon) till porttelefonen
  • Om flera telefonnummer är kopplade till en lägenhet skall alla nummer ringa samtidigt när man ringer till lägenheten
 • Det skall inte krävas mer än max 6 knapptryckningar för att ringa en lägenhet
 • Det skall vara enkelt för fastighetsskötaren att administrera
 • Det skall vara möjligt att ha en svarsapparat i lägenheten
 • Den befintliga ringklockan skall fortsatt gå att använda
  • Om det finns en svarsapparat i lägenheten så skall ljudet för ringklockan skilja sig från när någon ringer på porttelefonen
 • Det är önskvärt att systemet hanterar video
 • Det är önskvärt att koppla in en larmsignal i lägenheten

Installation planerad till 2023