Dörrbrickor och nycklar

Dörrbrickor och nycklar

Nycklar och dörrbrickor till entréer och gemensamma utrymmen administreras av fastighetsskötarna. Nya bostadsrättsinnehavare kan kvittera ut metallnycklar och dörrbrickor (sk aptusbrickor) till entrédörrar hos fastighetsskötarna. Dörrbrickan fungerar endast tillsammans med kod, varje lägenhet har en egen kod. Vid avflyttning ska utkvitterade nycklar lämnas hos fastighetsskötarna.

Till varje lägenhet hör 2 st dörrbrickor. Kompletterande dörrbrickor kan köpas hos fastighetsskötaren för 50 kr/st. Om brickorna tappas ska detta omedelbart anmälas hos fastighetsskötaren så att dessa kan spärras i låssystemet.

Nycklar till lägenhetsdörren är medlemmens privata. Föreningen har ingen kopia av dem. Föreningen kan inte komma in i lägenheten utan medlemmens vetskap och samtycke.