Dörr-brickor och nycklar

Dörr-brickor och nycklar

Nycklar och dörrbrickor till entréer och gemensamma utrymmen administreras av fastighetsskötarna. Nya bostadsrättsinnehavare kan kvittera ut metallnycklar och dörr-brickor (sk aptusbrickor) till entrédörrar hos fastighetsskötarna. Dörr-brickan fungerar endast tillsammans med kod, varje lägenhet har en egen kod. Vid avflyttning ska utkvitterade nycklar lämnas hos fastighetsskötarna.

Till varje lägenhet hör 2 st dörr-brickor. Kompletterande dörr-brickor kan köpas hos fastighetsskötaren för 50 kr/st. Om brickorna tappas ska detta omedelbart anmälas hos fastighetsskötaren så att dessa kan spärras i låssystemet.

Nycklar till lägenhetsdörren är medelemmens privata. Föreningen har ingen kopia av den. Föreningen kan inte komma in i lägenheten utan medlemmens vetskap och samtycke.