Stigande elpriser

Stigande elpriser

Som säkert de allra flesta noterat stiger elpriserna i landet. Föreningen har dock bundet elpris, och föreningen och medlemmarna betalar nu 1,50 kronor per kilowattimme. Detta pris är budet till den 31 mars 2023.

Detta innebär att föreningen kommer behöva omförhandla elavtalet från den 1 april 2023, och det kommer med största sannolikhet medföra en kraftigt höjd kostnad för elen efter det datumet. Exakt var priset kommer landa är mycket svårt att förutse. Dagens pris på liknande avtal vi har nu är cirka 2 kronor högre än vårt nuvarande avtal.

Styrelsen ser över á conto-debiteringarna inför bytet av elavtal för att mildra effekten för medlemmarna, mer information kommer när datumet närmar sig.