Utemiljön

Arbetena med att utveckla markmiljön enligt tidigare information kommer att starta i mitten av oktober. Entreprenör är ON Entreprenad. Arbetet kommer att delas upp i etapper. Etapp 1 kommer att utföras fram till årsskiftet och omfattar grillplats mellan hus 4 och 6, området vid lekplats och fotbollsplan, samt området norr om hus 6. Lekplats och fotbollsplan kommer att behöva stängas av under delar av tiden. Områden som stängs av kommer att markeras med band och får ej beträdas av säkerhetsskäl.