Städdag 13 november

Höstens städdag äger rum söndag 13 november. I vanlig ordning är det husråden som håller i arrangemanget. Om du har frågor, kontakta någon i ditt husråd. Namnen på medlemmarna hittar du på anslagstavlan i ditt hus.

En container kommer att ställas upp utanför hus 4. Den kommer att finnas på plats hela veckan.

Efter städningen bjuder föreningen på fest i gemensamhetslokalen i hus 3.